Wykład online UOUW!

czwartek 12 listopada 2020

Ruchy społeczne to zjawisko, które występowało we wszystkich epokach historycznych, jednak w ciągu ostatnich dwustu lat stało się bez porównania częstsze. Są wyrazem niezadowolenia społecznego i sprzeciwu, drogą do obrony wspólnych celów. Uniwersytet Otwarty UW zaprasza na wykład online pt. Kropla drąży skałę - jak ruchy społeczne mogą zmieniać świat?", który poprowadzi dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka i socjolożka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Wykład poświęcony będzie specyfice, przyszłości ruchów społecznych oraz ich wpływowi na rzeczywistość, w której żyjemy.

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące kwestie:
🔹Czym są ruchy społeczne?
🔸Kiedy i dlaczego powstają?
🔹Kim są ich uczestnicy i kto wspiera ich działalność?
🔸Co kieruje uczestnikami ruchów społecznych – chęć realizacji celu czy sama potrzeba uczestnictwa w zbiorowym działaniu?
🔹Czy postulaty ruchów społecznych mają realny wpływ na rzeczywistość?
🔸O czym świadczą takie spontanicznie podejmowane działania - o wspólnocie społecznej czy może wyobcowaniu i osamotnieniu części społeczeństwa?
🔹Czy ruchy społeczne mają charakter burzycielski, anty-systemowy, czy budują i tworzą nową rzeczywistość?
 

Prelegentka wykładu, dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene to politolożka i socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytutu Nauk Politycznych w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2011-2014, w latach 2016-2019 członek zarządu Krajowej Izby Mediatorów Republiki Litewskiej, od 2015 r. członek Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, ekspert ds. Programu Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w latach 2009-2019 wygłaszała referaty, m. in. w Brukseli, Wilnie, Brisbane, Sarajewie, Ostrawie, Berlinie, Florencji odbyła staże, m. in. w Komisji Europejskiej w Brukseli, w EURAC w Bolzano, w Liechtenstein-Institut. W pracy naukowej interesuje się polityką i zarządzaniem Unii Europejskiej, zarządzaniem konfliktami, procesami integracyjnymi w przestrzeni ponadnarodowej i komunikowaniem politycznym. Jest autorką licznych publikacji naukowych.


enlightenedLINK DO ZAPISU TRANSMISJI: https://youtu.be/h_B_5_8KvGQ 

 

Serdecznie zapraszamy do subskrypcji kanału Uniwersytetu Otwartego UW na YouTube.