Sherlock Holmes na tropie, czyli dlaczego kochamy kryminały

czwartek 12 stycznia 2017

Podczas spotkania zapytaliśmy o źródła fascynacji kryminałami – co sprawia, że trudne i ciężkie zagadnienia, takie jak zbrodnia, świat przestępczy, praca policji, przyciągają rzesze czytelników? Kolejną kwestią był sposób kreacji rzeczywistości w literaturze kryminalnej i sensacyjnej – kim są najpoczytniejsi pisarze, skąd czerpią pomysły, czy potrafią wiernie odwzorować rzeczywistość. Prelegenci zastanawiali się, jakie skutki społeczne towarzyszą popularności kryminałów – czy są one jedynie odskocznią od codziennej rutyny, czy może mogą stać się bodźcem inspirującym do działań niezgodnych z prawem. Gościnnie podczas spotkania pojawił się pisarz i wykładowca UW, prof. Tadeusz Cegielski, autor m.in. kryminału pt. Głowa.

Goście debaty

prof. Monika Całkiewicz
prof. Mariusz Czubaj
sędzia Barbara Piwnik
gen. Adam Rapacki