Szach i mat, czyli Rosja na światowej szachownicy

wtorek 07 marca 2017

Wykład otwarty dotyczący Rosji składał się z dwóch części. W pierwszej z nich dr Tomasz Wites zaprezentował bogato ilustrowaną prelekcję, która dotyczyła uwarunkowań geograficznych problemów społecznych na obszarze byłego ZSRR. Mówił między innymi o zasobach Rosji, o potencjale turystycznym, ale też o zjawiskach takich jak narkomania, AIDS czy wysoki odsetek obywateli przebywających w zakładach karnych. W drugiej części wystąpił gość specjalny, prof. Adam Daniel Rotfeld, który opowiedział o historii stosunków polsko-rosyjskich oraz o współczesnym kontekście tych relacji.