Zgłoszenia kursów

poniedziałek 09 stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że do 1 lutego 2023 roku do godz. 17.00 (środa) trwa przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2022/2023. Zgłaszane zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej (na platformach ZOOM, Google Meet lub MS Teams UO) lub stacjonarnej.

Zajęcia mogą rozpoczynać się 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek), a ostatnie spotkanie musi się odbyć najpóźniej 31 lipca

Przypominamy poniżej kolejność kroków, jeśli chodzi o proces zgłaszania kursów:

  1. Kursy należy zgłaszać poprzez elektroniczny formularz dostępny na naszej stronie.
  2. Następnie, propozycję programów należy składać osobiście w formie papierowej (wydruk z systemu) bądź elektronicznej, tj. można przesłać drogą e-mailową plik pdf z Państwa zeskanowanym odręcznym bądź elektronicznym podpisem (podpis kwalifikowany lub zaufany) i e-mailową zgodą Dziekana/Prodziekana/Dyrektora/Wicedyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć.
  3. Zgłoszenie należy dostarczyć do 1 lutego 2023 r., do godz. 17.00 (środa) do Biura UOUW lub na adres e-mail: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.plmagdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl lub dorota.palys@uo.uw.edu.pl.

Zajęcia w ramach UOUW mogą prowadzić doktoranci UW lub WUM, pracownicy UW lub WUM (zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej obejmującej prowadzenie zajęć dydaktycznych) oraz emerytowani pracownicy UW lub WUM. 

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. Wykładowców:

Katarzyna Iwanik (katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 320),      

Dorota Pałys (dorota.palys@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 527),

Magdalena Wyrwich Veljanovski, (magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 076).