Zgłoszenia kursów

czwartek 27 kwietnia 2023

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kursów na I trymestr roku akademickiego 2023/2024 na zajęcia prowadzone w formie:

  • stacjonarnej,
  • zdalnej (platformy: ZOOM, Google Meet, MS Teams UO).

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2023 roku (czwartek), do godziny 17.00.

Nowością od tego trymestru jest możliwość zgłaszania kursów w wymiarze 20 godzin akademickich (15 godzin zegarowych). Ponadto mają Państwo również możliwość zgłaszania kursów online w godzinach wczesnoporannych, tj. realizowanych od godziny 7.00 do 9.00. Zachęcamy do zgłaszania kontynuacji realizowanych wcześniej kursów, a także proponowania kursów zupełnie nowych – debiutujących w naszej ofercie.

Zajęcia mogą rozpoczynać się 16 września 2023 r. WAŻNE: pierwsze zajęcia w ramach tego trymestru muszą odbyć się przed 30 listopada 2023 roku. 

Przypominamy poniżej kolejność kroków, jeśli chodzi o proces zgłaszania kursów:

1. Kursy należy zgłaszać poprzez elektroniczny formularz dostępny na naszej stronie.

2. Następnie, propozycję programów należy składać osobiście w formie papierowej (wydruk z systemu) bądź elektronicznej, tj. można przesłać drogą e-mailową plik pdf z Państwa zeskanowanym odręcznym bądź elektronicznym podpisem (podpis kwalifikowany lub zaufany) i e-mailową zgodą Dziekana/Prodziekana/Dyrektora/Wicedyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć.

3. Zgłoszenie należy dostarczyć do 1 czerwca 2023 r., do godz. 17.00 (czwartek) do Biura UOUW lub na adres e- mail: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.plmagdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl lub dorota.palys@uo.uw.edu.pl.

Zajęcia w ramach UOUW mogą prowadzić doktoranci UW lub WUM, pracownicy UW lub WUM (zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej obejmującej prowadzenie zajęć dydaktycznych) oraz emerytowani pracownicy UW lub WUM. 

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. Wykładowców:

Istnieje również możliwość skonsultowania przygotowanego programu w Punkcie Konsultacyjnym – spotkania mogą odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i online. Zachęcamy do kontaktu.