mgr Wojciech Doroszewicz

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Przyrodnik, botanik, latynoamerykanista; absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Swoje zainteresowania, badania i  działania edukacyjne skupia na współczesnych zagrożeniach i ochronie środowiska, zagrożonych ekosystemach leśnych świata, prywatnych i społecznych formach ochrony przyrody, inwazjach biologicznych, zrównoważonym rozwoju oraz roli roślin i zwierząt w historii, kulturze i życiu codziennym ludzi. Zajmuje się przede wszystkim Amerykę Łacińską, gdzie prowadził badania m. in. w Chile, Peru, Brazylii i na Kubie, wszystkie miejsca chętnie smakuje od kuchni, a w lasach robi wiele zdjęć.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Kontynent kontrastów – poznajmy Amerykę Południową! – kurs online

Opis kursu