mgr Jadwiga Śmiechowska

Szkoła Języków Obcych

Absolwentka Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie wykładowca w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada duże doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego, a także w zakresie prowadzenia  szkoleń metodycznych dla nauczycieli. Prowadzi lektoraty dla studentów oraz kursy dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW. Jest autorką popularnych podręczników do nauki języka niemieckiego w szkołach średnich i wyższych. Swoje zajęcia realizuje w przyjaznej dla studentów atmosferze, w oparciu o autorskie programy, uwzględniające nowoczesne, skuteczne metody i  techniki nauczania języka obcego.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Dobry start – czyli język niemiecki na co dzień – część II (poziom A2) – kurs online

Opis kursu

Hallo, wie gehtʼs? Język niemiecki dla „ponownie początkujących” (poziom A1) – kurs online

Opis kursu