dr Agata Kocia

Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Agata Agnieszka Kocia – w 2001 roku uzyskał tytuł B.A. z Auburn University (Auburn, USA), a w 2004 tytuł M.B.A. z Suffolk University (Boston, USA). W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto w 2007 ukończyła podyplomowe Studium Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Pedagogiki, Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzenie kursów z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności analizy sprawozdań finansowych i rachunkowości finansowej i zarządczej oraz biznesowego języka angielskiego. Stypendystka Fellowship Program Wydziału Zarządzania, Suffolk University w Bostonie oraz grantów naukowych przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Business and Financial English – Essentials (poziom B1)

Opis kursu

Business and Financial English – Advanced (poziom B2/C1)

Opis kursu

Business English Advanced Plus (poziom B2/C1)

Opis kursu

Analiza sprawozdań finansowych

Opis kursu

Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej

Opis kursu

Wybrane aspekty rachunkowości

Opis kursu

Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku

Opis kursu