dr Agata Kocia

Wydział Nauk Ekonomicznych

W 2001 roku uzyskała tytuł B.A. z Auburn University (Auburn, USA), a w 2004 tytuł M.B.A. z Suffolk University (Boston, USA). W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, w 2007 ukończyła podyplomowe Studium Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Pedagogiki, Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności analizy sprawozdań finansowych i rachunkowości finansowej i zarządczej oraz biznesowego języka angielskiego. Stypendystka Fellowship Program Wydziału Zarządzania, Suffolk University w Bostonie oraz grantów naukowych, przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

Znalazła się w gronie najlepszych Wykładowców UOUW w roku akademickim 2019/2020, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Business and Financial English – Advanced (poziom B2/C1) – kurs online

Opis kursu

Business and Financial English – Essentials (poziom B1) – kurs online

Opis kursu

Perfect English – Listen and Speak/Perfekcyjny angielski – rozmawiaj i słuchaj (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu

Analiza sprawozdań finansowych – kurs online

Opis kursu

Modelowanie finansowe przy użyciu MS Excel – kurs online

Opis kursu

Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku – kurs online

Opis kursu