dr Maciej Słomczyński

Uniwersytet Otwarty

Od początku działania Uniwersytetu Otwartego UO prowadzi kursy z zakresu popularyzacji nauki i rozwoju osobistego. Przez 10 lat realizował projekty z zakresu wdrażania różnych metodyk kształcenia osób dorosłych w ramach specjalności na Wydziale Pedagogicznym UW. Koordynator projektów badawczych na rzecz integracji edukacji medialnej i dydaktyki, w tym: Analiza samoregulacji procesu uczenia się w asynchronicznym kształceniu zdalnym, Wpływ autokontroli zdolności antycypacji tekstu na poznawcze i afektywne uwarunkowania procesu czytania, Wspomaganie profilaktyki, diagnozy i terapii niepowodzeń edukacyjnych w asynchronicznym kształceniu zdalnym.

Znalazł się w gronie najlepszych Wykładowców za rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy.

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne:

 • współpraca przy projekcie stacjonarnych i zdalnych zajęć z Dydaktyki Szkoły Wyższej na UW, prowadzenie zajęć zdalnych i stacjonarnych w latach 2007-2017;
 • wdrożenie metodyki twórczego rozwiązywania problemów w formie nauczania komplementarnego do realizacji procesu dydaktycznego w ramach programu studiów na specjalności „Edukacja artystyczna i medialna”, 2016-2017 r.;
 • opracowanie kursu „Metodyka nauczania zdalnego” realizowanego jedynie w ramach nauczania na odległość na platformie uniwersyteckiej COME.
 • wyróżnienie dla Wykładowców, którzy uzyskali najlepsze oceny od Słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW, 2015 r.;
 • opracowanie modelu dydaktycznego i podręcznika metodycznego dla nauczycieli akademickich projektujących i prowadzących zajęcia w ramach studiów internetowych w ramach projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK, projekt - Rozwój Polskich Uczelni FSS/2013/HEI/W/0138”; 2015 r.;
 • opracowanie szeregu kursów realizowanych w formule komplementarnej (mieszanej – blended learning) w ramach programu studiów na specjalności „Edukacja medialna” oraz „Polityka oświatowa” na platformie uniwersyteckiej COME.
 • zastosowanie metody projektów do integracji działań naukowych i dydaktycznych w ramach opieki nad Międzywydziałowym Kołem Naukowym Ludus UW w latach 2011-2014 r.;
 • opracowanie modelu dydaktycznego i podręcznika metodycznego dla projektantów kursów zdalnych w ramach edukacji pozaformalnej w ramach projektu Łamigłówki dla nomada - metoda uczenia przez całe życie na miarę xxi wieku; 2014 r.;
 • projekty kursów z zakresu popularyzacji nauki na Uniwersytecie Otwartym UW: Sztuka Prowadzenia Dyskusji, Najciekawsze eksperymenty w psychologii – konfrontacje, Rozwój Osobisty przez zabawę – Inteligencja Społeczna, Twórcze rozwiązywanie problemów. 2012-2017 r.;
 • projekt i realizacja kursu „Jak się uczyć – wdrażanie do samokształcenia” oraz Wychowawcze aspekty sztuki współczesnej (współpraca z Zakładem Wychowania Estetycznego) w ramach projektu Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich prowadzonego przez COME UW w latach 2010-2017 r.
 •  

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Najciekawsze eksperymenty w psychologii – konfrontacje – kurs online

Opis kursu

Nauka przewidywania – kurs online

Opis kursu