dr Karol Kurowski

Instytut Ameryk i Europy

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Kontynent kontrastów – poznajmy Amerykę Południową! – kurs online

Opis kursu