M.A. Marta Skrzydelska

Uniwersytet Otwarty

Executive Coach (PCC ICF), Mentor, Superwizor. Trenerka biznesu, wykładowca akademicki (UW i SWPS). Certyfikowany Konsultant DISC D3 oraz Mental Toughness Questionnaire (MTQ Plus). Mediatorka pracująca w nurcie NVC (Non-Violent Communication). 

Pracuje zarówno z biznesem, jak i z klientami indywidualnymi. Wspiera liderów w rozwijaniu kompetencji miękkich, inteligencji emocjonalnej i budowaniu odporności psychicznej. Współpracuje z rodzicami powracającymi po urlopach rodzicielskich, pomaga w przygotowaniu do zmiany zawodowej (w tym awansu zawodowego).

Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności miękkie, treningach kompetencji przywódczych, coachingowych, mentoringowych, związanych z radzeniem sobie ze stresem, regulacją emocji, zarządzaniem energią osobistą czy przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Warsztaty, które prowadzi aktywizują Uczestników, zapraszają do indywidualnej refleksji i poszerzania samoświadomości. Kończą się stworzeniem propozycji kolejnych kroków, które mogą zostać wdrożone już poza salą szkoleniową, w realnym życiu.

Prowadzi coaching indywidualny, grupowy i team coaching. Przeprowadziła ponad 1300 godzin coachingu. Jest coachem akredytowanym przez International Coaching Federation (Professional Certified Coach ICF) i członkiem European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ma za sobą ponad 600 godzin szkolenia zawodowego. Ukończyła m.in. szkołę coachów Business Coaching Diploma (Advanced Coach) w Akademii PwC oraz kurs na Superwizora Coachingu. Pracuje po polsku i po angielsku, ma doświadczenie jako trenerka i coach także w projektach międzynarodowych.

Od 2019 roku jest trenerką Szkoły Mentorów Biznesu i STIBITZ, gdzie prowadzi szkolenia i superwizje dla Mentorów i Mentorek Fundacji Liderek Biznesu (EY) oraz egzaminatorką na międzynarodowych edycjach Business Coaching Diploma PwC. 

Z wykształcenia jestem socjologiem, absolwentką Lancaster University i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk oraz filologiem (UW). Jako wykładowca akademicki współpracuje z UW i SWPS.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Autentyczność na co dzień. Jak być sobą i dlaczego warto? – kurs stacjonarny

Opis kursu

Business & Life Coaching – trening kompetencji coachingowych – kurs stacjonarny

Opis kursu