dr Katarzyna Fetlińska

Wydział Neofilologii

Lektorka z ośmioletnim doświadczeniem, pisarka, tłumaczka i kucharka. W 2019 roku obroniła doktorat w Instytucie Anglistyki UW. Prowadzi zajęcia dla klientów indywidualnych, klientów biznesowych, słuchaczy Uniwersytetu Otwartego oraz studentów UW. Laureatka licznych nagród i zagranicznych stypendiów (m.in. Niemcy, Finlandia, Włochy). Z zamiłowania ogrodniczka.

Znalazła się w gronie najlepszych Wykładowców UOUW w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy. Za rok 2020/2021 otrzymała Nagrodę Specjalną za wysokie średnie i największą liczbę prowadzonych kursów.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Aktywny angielski. Mów sprawnie i poprawnie! (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu

Tajemnice ogrodów. Odkrywanie historii ogrodnictwa w Wielkiej Brytanii z językiem angielskim (poziom B2) – kurs online

Opis kursu

Uaktywnij swój angielski – część III (poziom A2/B1) – kurs online

Opis kursu

Uaktywnij swój angielski – część V (poziom B1) – kurs online

Opis kursu