dr Katarzyna Fetlińska

Wydział Neofilologii

Lektorka z ośmioletnim doświadczeniem, pisarka, tłumaczka i kucharka. W 2019 roku obroniła doktorat w Instytucie Anglistyki UW. Prowadzi zajęcia dla klientów indywidualnych, klientów biznesowych, słuchaczy Uniwersytetu Otwartego oraz studentów UW. Laureatka licznych nagród i zagranicznych stypendiów (m.in. Niemcy, Finlandia, Włochy). Z zamiłowania ogrodniczka.

Znalazła się w gronie najlepszych Wykładowców UOUW w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020, nagrodzonych na podstawie ankiet ewaluacyjnych Słuchaczy. Za rok 2020/2021 otrzymała Nagrodę Specjalną za wysokie średnie i największą liczbę prowadzonych kursów.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Aktywny angielski – część III. Rozmawiaj sprawnie i poprawnie na temat kultury krajów anglosaskich (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu

Aktywny angielski. Mów sprawnie i poprawnie! – część II (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu

Aktywny angielski. Mów sprawnie i poprawnie! (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu

„Eataly”. Odkrywanie kuchni Włoch i krajów anglosaskich z językiem angielskim (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu

Uaktywnij swój angielski – część VII (poziom B1) – kurs online

Opis kursu

Uaktywnij swój angielski – część V (poziom B1) – kurs online

Opis kursu

Uaktywnij swój angielski (poziom A1/A2) – kurs online

Opis kursu