mgr Edyta Pętkowska-Grabowska

Wydział Polonistyki

Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW, pracuje nad dysertacją poświęconą Aleksandrze z Lubomirskich Potockiej i jej działalności w polityce i kulturze na przełomie XVIII i XIX wieku. Do jej zainteresowań badawczych należy literatura dokumentu osobistego, związki pomiędzy polityką, sztuką i literaturą w XVIII i XIX wieku oraz historia Warszawy. Autorka książki pt. Biografia intelektualna Józefa Wybickiego w latach 1794-1806, która została nominowana do Nagrody "Złota Pszczoła" za najlepszą Napoleońską książkę 2016 roku. Prywatnie interesuje się kinem i sportem. 

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Świat moimi słowami: warsztat twórczego pisania

Opis kursu