mgr Monika Galbarczyk

Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME)

mgr Monika Galbarczyk – nauczyciel akademicki UW od 1994 (CKNJOiEE-UKKNJA; SzJO); metodyk nauczania języka angielskiego

macierzysta jednostka UW: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji: nauczanie języków obcych przez Internet (e-lektoraty języka angielskiego); projektowanie e-learningowych kursów językowych, testowanie i ewaluacja

zainteresowania zawodowe: skuteczna komunikacja w języku obcym, samo-świadomość językowa ucznia i monitorowanie własnego rozwoju językowego; różnice międzyjęzykowe jako źródło rozwoju językowego i świadomego używania języka obcego; nauczanie języków obcych przez Internet; projektowanie e-learningowych kursów językowych, testowanie i ewaluacja; adaptacja materiałów dla potrzeb nauczania języka angielskiego on-line na różnych poziomach zaawansowania językowego; nauczanie w trybie blended learning; nowoczesne technologie w e-learningu

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Angielski w biurze: korespondencja (poziom B1/B2)

Opis kursu

British Days of Meaning. Ważne święta Wielkiej Brytanii: przez język i kulturę do wiedzy i umiejętności (poziom B1/B2)

Opis kursu