dr Maciej Kałaska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geograf, gospodarz przestrzenny, doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Laureat Diamentowego Grantu – nagrody przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najzdolniejszych naukowców młodego pokolenia. Specjalizuje się w geografii regionalnej i studiach miejskich, obserwacje terenowe prowadził w 34 państwach świata na 5 kontynentach.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Kontynent kontrastów – poznajmy Amerykę Południową! – kurs online

Opis kursu