dr Karolina Czapska-Małecka

Wydział Zarządzania

Doktorantka prawa w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka prawa i psychologii (specjalizacja Psychologia Organizacji i Pracy) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim. W rozprawie doktorskiej zajmuje się analizą instytucji dialogicznych i dyskursywnych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach, w tym w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy. W trakcie szkolenia na certyfikowanego mediatora w Polskim Centrum Mediacji o specjalizacji mediacje pracownicze sądowe i wewnątrz organizacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunku prawo oraz zajęcia z języka prawniczego specjalistycznego dla obcokrajowców. Interesuje się interdyscyplinarnym spojrzeniem na prawo, uwzględniającym aspekty psychologiczne, w tym terapeutyczną jurysprudencją.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Komunikacja bez przemocy w pracy – warsztaty – kurs online

Opis kursu

Employee Relations – kurs dla przedstawicieli działów HR, managerów, osób zarządzających zespołami – kurs online

Opis kursu

Prawne i psychologiczne aspekty komunikacji i rozwiązywania sporów w pracy – kurs online

Opis kursu

Komunikacja bez przemocy w pracy – część II: rozwiązywanie konfliktów – kurs online

Opis kursu