dr Katarzyna Wiśniewska-Szaran

Szkoła Języków Obcych

Doktor w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz lektor języka francuskiego w Szkole Języków Obcych UW. W ramach swojej pracy naukowej zajmuje się kulturą oraz literaturą Maskarenów, w szczególności Mauritiusem.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Comprendre les Français – zrozumieć Francuzów – część I (poziom B1) – kurs online

Opis kursu

Parler français: culture, société, politique, économie (deuxième partie)/Dyskusja o Francji i nie tylko – konwersacje z języka francuskiego – część II (poziom C1) – kurs online

Opis kursu

Parler français: culture, société, politique, économie/Dyskusja o Francji i nie tylko – konwersacje z języka francuskiego (poziom B2) – kurs online

Opis kursu

Pour parler mieux B1 (première partie)/Aby mówić lepiej część I. Konwersacje z języka francuskiego (poziom B1) – kurs online

Opis kursu

Złap gramatykę francuską za rogi! Czyli jak oswoić trudniejsze elementy gramatyki francuskiej (poziom B2) – kurs online

Opis kursu