dr Agnieszka Marzęda

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dr nauk społecznych, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations). Magister marketingu (WSZiM) oraz specjalista ds. public relations (ISNS UW i IFiS PAN). Prowadzi kursy i szkolenia dla firm i organizacji non-profit, a także kursy na Uniwersytecie Otwartym UW. Na co dzień współpracuje z mediami, managerami public relations oraz marketingu, jak również agencjami reklamowymi i PR. Publishing Manager w London Wall Publishing, sekretarz Car of the Year Polska, członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Polskiego Towarzystwa, Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu, prowadzeniu kampanii komunikacyjnych i marketingowych, e-commerce oraz działaniach wspomagających e-biznes.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

E-Biznes i skuteczny e-marketing, czyli jak sprzedawać i promować w internecie – kurs online

Opis kursu

Komunikacja na co dzień i w biznesie, czyli jak docierać do otoczenia – kurs online

Opis kursu

Mowa ciała i gra słów, czyli autoprezentacja na co dzień i w biznesie – kurs online

Opis kursu

Nowe trendy, technologie i aplikacje internetowe – kurs online

Opis kursu

Self-Publishing, czyli jak napisać, opublikować i wypromować własną książkę, gazetę i e-book – kurs online

Opis kursu