mgr Michał Kołakowski

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Lektor języka rosyjskiego z 6-letnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych. Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. W 2020 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW na kierunku filologia rosyjska. 

Naukowo zainteresowany literaturą, historią i kulturą krajów Europy Wschodniej, imagologią, związkami pomiędzy literaturą a władzą oraz dydaktyką języków obcych. 

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

„Priwiet!”: rosyjski od podstaw – część II (poziom A1/A2) – kurs online

Opis kursu

„Priwiet!”: rosyjski od podstaw (poziom A1) – kurs online

Opis kursu