mgr Dominika Wierzbowicz

Centrum Nauczania Języków Obcych

Lektorka języka francuskiego, tłumaczka audiowizualna i literacka. W roku 1999 uzyskała tytuł licencjata na kierunku filologia na wydziale Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2001 ukończyła studia magisterskie (Maîtrise Français Langue Étrangère) na Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Od 2001 do 2022 lektorka języka francuskiego w Collegium Civitas, a od 2022 CNJO Uniwersytetu Warszawskiego.

Poza nauczaniem, zajmuje się również przekładem. Przetłumaczyła dziesiątki filmów, a w ostatnich latach zainteresowała się również przekładem literackim.

Interesuje się przyrodą, literaturą, przekładem i językami obcymi. 

 

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Chacun peut parler, czyli każdy mówić może – konwersacje z języka francuskiego (poziom B2) – kurs online

Opis kursu

Combler les lacunes czyli łatanie dziur z gramatyki francuskiej (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu