dr Rafał Reichert

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalista z historii kolonialnej, ekonomicznej i wojskowej Wielkich Karaibów i Nowej Hiszpanii oraz archeologii morski.

Przebieg kariery naukowej:

- od 2005 magister archeologii dawnego Instytutu Archeologii UW; od 2010 doktor historii kolonialnej Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

- Od 2021 adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.

- W latach 2013-2021 pracownik naukowy w Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Meksyk.

- Instruktor Nautical Archaeology Society (NAS).

- Członek grupy naukowej Red Imperial-Contractor State Group, zajmującej się studiami nad historią wojskową i ekonomiczną Hiszpanii i jej kolonii amerykańskich.

- Członek Rady Dyscypliny „Historia” na UW

- Członek redakcji kwartalnika „Ameryka Łacińska” (Iberystyka UW)

Autor książek: Wood, Trade, and Spanish Naval Power: The Role of Southern Baltic and New Spain's Timber (c. 1740-1795), Brill, Leiden (2024); Od Cortésa do Bolivara. Zarys dziejów wojskowych w hiszpańskiej Ameryce kolonialnej, PWN, Warszawa (2021); Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700, UNAM, México (2013).

W latach 2018-2022 zrealizował projekt Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego imperium Hiszpanii w XVIII wieku (2017/25/B/HS3/01017), który został sfinansowany ze środków programu OPUS-NCN.

https://uw.academia.edu/RafalBReichert

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Kontynent kontrastów – poznajmy Amerykę Południową! – kurs online

Opis kursu