dr hab. prof. ucz. Katarzyna Dembicz

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Dr hab. Katarzyna Dembicz (prof. uczelni). Od 1992 r. zatrudniona w Uniwersytecie Warszawskim. Latynoamerykanistka z powołania. Doktor Nauk o Ziemi, habilitacja w zakresie nauk o polityce. Aktualnie pracownik Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Profil pracownika: https://neofilologia.uw.edu.pl/profile/317/

Specjalizuje się w przemianach społeczno-gospodarczych, rozwoju regionalnym i zmianach demograficznych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, ze szczególnym uwzględnieniem Kuby i Ameryki Środkowej.  Obecnie kieruje projektem naukowym NCN „Dyskursy i dylematy rozwojowe społeczności lokalnych Ameryki Środkowej” (UMO-2018/29/B/HS6/00187). www.dissonance.wn.uw.edu.pl 

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Kontynent kontrastów – poznajmy Amerykę Południową! – kurs online

Opis kursu