dr hab. Anna Borowska

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Jest adiunktem w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2008 obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych, specjalność języki specjalistyczne. Od 2013 r. pełni funkcję kierownika Centrum Badawczego Komunikacji Lotniczej (Aviation Communication Research Centre). Jej badania skupiają się na stosowaniu angielskiego języka lotniczego. Ściśle współpracuje z Komisją Europejską w dziedzinie tłumaczeń i terminologii, w tym w zakresie lotnictwa cywilnego. Jest także wieloletnią trenerka języka angielskiego w korporacjach.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Angielski w korporacji – niezbędnik językowy (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu

Czasy gramatyczne w języku angielskim dla początkujących (A1/A2) – kurs online

Opis kursu

Komunikacja w firmie w języku angielskim (poziom B1) – kurs online

Opis kursu

Prowadzenie korespondencji firmowej i pisanie e-maili w języku angielskim (poziom B1/B2) – kurs online

Opis kursu