DLA WYKŁADOWCÓW

 

Uczę, bo lubię

Od lutego 2016 roku Uniwersytet Otwarty UW realizuje projekt szkoleniowy „Uczę, bo lubię”, który powstał jako odpowiedź na potrzebę oraz chęć doskonalenia warsztatu dydaktycznego Wykładowców Uniwersytetu Otwartego UW. Cykle szkoleń dotyczą różnorodnej tematyki, m.in. sposobu motywowania i aktywizowania Słuchaczy, radzenia sobie ze stresem oraz z trudnymi Słuchaczami, innowacyjnych metod nauczania czy emisji głosu. Szkolenia służą stworzeniu przestrzeni wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wiedzy i umiejętności między Wykładowcami. W zajęciach mogą brać udział wszyscy Wykładowcy, którzy aktywnie zgłaszają kursy.

Szkolenia odbywają się dwa razy w roku – we wrześniu i w lutym. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. szkoleń i promocji: Anna Augustyniak, anna.augustyniak@uo.uw.edu.pl tel. 22 55 20 679.