Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej

B/0359 Prawo, Biznes i IT

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej:

 • system rachunkowości i jego funkcje,
 • zasady rachunkowości,
 • plan kont,
 • ewidencja analityczna i syntetyczna,
 • klasyfikacja aktywów i pasywów – pojemność informacyjna bilansu,
 • przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.

Sprawozdawczość finansowa:

 • obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych,
 • bilans jako zbiór podstawowych informacji na temat majątku firmy,
 • wyszczególnienie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat,
 • tworzenie informacji dodatkowej,
 • uzupełnienie sprawozdania finansowego poprzez rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rachunkowość w zadaniach i praktyce.
Rachunkowość zarządcza:

 • rola rachunkowości zarządczej,
 • rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych,
 • rachunek kosztów dla zarządzania,
 • podejmowanie decyzji krótkoterminowych,
 • tradycyjne systemy rachunków kosztów,
 • rachunek Activity Based Costing,
 • rachunek kosztów Kaizen,
 • kontrola kosztów,
 • architektura organizacji,
 • strategiczna karta wyników,
 • ocena menedżerów.
550.00 PLN 60 godzin 9.17 PLN / h

Grupa B/0359/3

19.09.2017 - 29.11.2017 Lokalizacja: Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.09.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
2 20.09.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
3 26.09.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
4 27.09.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
5 03.10.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
6 04.10.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
7 10.10.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
8 11.10.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
9 17.10.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
10 18.10.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
11 24.10.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
12 25.10.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
13 07.11.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
14 08.11.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
15 14.11.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
16 15.11.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
17 21.11.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
18 22.11.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
19 28.11.2017 , wtorek 18:15 20:30 00 min
20 29.11.2017 , środa 18:15 20:30 00 min
550.00 PLN 60 godzin 9.17 PLN / h