A to właśnie jest samorząd – z gminą "na ty"

B/2988 Prawo, Biznes i IT

Kurs będzie się składał z bloków: konwersatoryjnego i warsztatowego. Będzie realizowany zgodnie z poniższym programem:

BLOK I: DURA LEX, SED LEX
1. Z samorządem "na ty":

  • czym jest samorząd i samorządność?
  • samorząd terytorialny w prawie.

2. Koszula nabliższa ciału:

  • gmina – mała Ojczyzna.

3. Vox populi przemawia:

  • wybory samorządowe i wybory w samorządzie,
  • zmiany, zmiany – czy zawsze muszą budzić obawy?

4. Gospodarz, lider czy administrator?:

  • rada i burmistrz gminy – czy radni i burmistrz mogą wszystko?
  • jak radnego widzą, tak go piszą – słów kilka o wizerunku.

5. Być jak skarbnik, audytor i kontroler:

  • czy trzeba być księgowym, żeby czytać budżet gminy?
  • nadzór, kontrola i jawność działalności samorządu terytorialnego.

BLOK II: TRENING CZYNI MISTRZA – WARSZTATY
6. Uchwały rady gminy, czyli jak przygotować się do pierwszego i kolejnego posiedzenia?
7. Posiedzenie komisji problemowych (symulacja posiedzeń komisji).
8. XXX Sesja Rady Gminy (symulacja posiedzenia rady gminy).
9. Wznowienie XXX Sesji Rady Gminy (symulacja posiedzenia rady gminy).
10. Ewolucja czy rewolucja w samorządzie – aktualne i zapowiadane zmiany (dyskusja).

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa B/2988/2

04.10.2017 - 13.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 04.10.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
2 11.10.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
3 18.10.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
4 25.10.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
5 08.11.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
6 15.11.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
7 22.11.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
8 29.11.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
9 06.12.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
10 13.12.2017 , środa 17:30 19:55 10 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h