Szok i wzniosłość, czyli jak rozumieć sztukę współczesną?

K/0056 Kultury i Idee
 1. Dlaczego wyczerpują się klasyczne kategorie estetyczne, jak piękno, harmonia, mimesis? Czy Platon zaakceptowałby sztukę konceptualną? Czy sztuka może być szkodliwa społecznie? Cenzura sztuki jest konieczna czy niedopuszczalna? (od Platona do Kosutha i Malewicza).
 2. Awangarda i ariergarda, czyli jak artyści zainspirowali filozofów do porzucenia racjonalności. Od manifestu Bretona do filozofii postmodernistycznej.
 3. Rzeczywistość wdziera się do galerii: ready mades, alegoria i montaż. Duchamp, Warhol w interpretacji Benjamina, Danto i innych.
 4. Fotografia i film. Dzieło sztuki czy techniki? Utrata aury w sztuce.
 5. Gdy świat jest galerią – problem przestrzeni w sztuce i przestrzeni wystawienniczej. Sztuka ziemi, street art, ambalaże.
 6. Sztuka w akcji: performance, happening, action painting. Odbiorca jako współtwórca. Sztuka zaangażowana w politykę, kulturę, ekologię (Abramović, Beuys i inni).
 7. Jak wyrazić niewyrażalne? Czy dzieło sztuki może odsłaniać lub zasłaniać transcendencję? Kategoria wzniosłości od Kanta do Lyotarda oraz koncepcje idola i ikony, anamorfozy i daru w koncepcji  J.- L. Mariona.
 8. Szok – czy prowokacja może być poznawcza? Największe skandale w historii sztuki – dlaczego buntownicy stają się klasykami? Holbein, Caravaggio, Kozyra i inni. Sztuka jako materia sztuki – cytaty, nawiązania, komentarze w dziele sztuki.
 9. Ciało w sztuce, zmysłowość w odbiorze: dotyk, zapach, ból, rozkład, śmierć (Artaud, Libera). Cielesność jako źródło wiedzy: od transgresji do somaestetyki (Bataille, Foucault, Shusterman).
 10. Między skrajnościami estetyki i anestetyki. Brzydota, zobojętnienie, estetyzacja życia codziennego. Sztuka popularna i wysoka, kicz i camp, problem homogenizacji kultury (Welsch, Sontag, Macdonald, Morin).
 11. Muzeum – świątynia czy grób sztuki? Sztuka jako ludus i jako dziedzictwo kulturowe.
 12. Patrzeć uzbrojonym okiem. Czy estetycy zajmą miejsce artystów? Problem końca sztuki od Hegla do Danto.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa K/0056/4

16.09.2017 - 09.12.2017 Lokalizacja: Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 16.09.2017 , sobota 18:15 20:15 05 min
2 23.09.2017 , sobota 18:15 20:15 05 min
3 30.09.2017 , sobota 18:15 20:15 05 min
4 07.10.2017 , sobota 18:15 20:15 05 min
5 14.10.2017 , sobota 18:15 20:15 05 min
6 21.10.2017 , sobota 18:15 20:15 05 min
7 28.10.2017 , sobota 18:15 20:15 10 min
8 04.11.2017 , sobota 18:15 20:15 10 min
9 18.11.2017 , sobota 18:15 20:15 10 min
10 25.11.2017 , sobota 18:15 20:15 10 min
11 02.12.2017 , sobota 18:15 20:15 10 min
12 09.12.2017 , sobota 18:15 20:15 10 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h