Węgierska polityka w przeddzień wyborów parlamentarnych

CS/3534 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych sytuacją polityczną na Węgrzech, która jest jednym z głównych tematów politycznego dyskursu w Polsce.
W trakcie kolejnych zajęć Słuchacz będzie zaznajamiany z podstawowymi elementami funkcjonowania węgierskiej polityki, które pozwolą lepiej zrozumieć jego uwarunkowania i kolejne decyzje polityczne. W kwietniu 2018 roku odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne, w których wyłonionych zostanie 199 posłów. Najprawdopodobniej wybory, po raz trzeci z rzędu, wygra koalicja partii Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej. Wspólnie podsumujemy osiem lat rządów koalicji oraz zastanowimy nad tym, co czeka Węgry w perspektywie kolejnych wyborów, które odbędą się w 2022 roku.

W trakcie kolejnych spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Moduł I - Współczesna tożsamość węgierska

 1. Rola węgierskich mitów narodowych we współczesnej polityce.
 2. Tendencje radykalizmu politycznego na Węgrzech.
 3. Polityka etniczna Węgier (wobec mniejszości narodowych oraz diaspory), a także kryzys migracyjny na Węgrzech.

Moduł II – Zasady ustrojowe i system polityczny

 1. Ustawa Zasadnicza Węgier – wprowadzenie.
 2. System polityczny współczesnych Węgier.

Moduł III – Parlamentaryzm na Węgrzech

 1. Ewolucja systemu politycznego i partyjnego na Węgrzech 1985-2016.
 2. Kto zasiada w węgierskim parlamencie? Najważniejsi aktorzy systemu partyjnego.

Moduł IV – Współczesna polityka węgierska (po 2010 roku)

 1. Węgry po wyborach 2010 roku, „reżim Orbána”, demokracja nieliberalna, odnowa moralna, przebudowa sceny partyjnej, upadek opozycji.
 2. „Interes narodowy”, między pragmatyzmem a lojalnością – polityka zagraniczna Węgier.
 3. Rynek medialny i jego rola we współczesnej węgierskiej polityce.
 4. "Narodowe konsultacje" jako pozawyborcza forma kontaktu z wyborcami.

Poszczególne elementy programu mogą zostać rozbudowane bądź zmodyfikowane, jeśli Słuchacze wyrażą taką wolę i będzie to odpowiedzią na ich zainteresowania.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa CS/3534/1

15.01.2018 - 26.03.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Smyczkowa lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 15.01.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
2 22.01.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
3 29.01.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
4 05.02.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
5 12.02.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
6 19.02.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
7 26.02.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
8 05.03.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
9 12.03.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
10 19.03.2018 , poniedziałek 17:00 19:00 00 min
11 26.03.2018 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h