Management in Practice – menedżerskie studia przypadku

PB/4073 Prawo, Biznes i IT

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim na poziomie B2.

Wiele osób posiada często gruntowną wiedzę praktyczną lub teoretyczną na temat biznesu, ale nie używa precyzyjnego słownictwa angielskiego z powodu jego nieznajomości. Istnieje też liczna grupa osób, które w swojej codziennej pracy stykają się z różnymi pojęciami z zakresu biznesu i zarządzania, ale które z powodu niewystarczającego formalnego wykształcenia czują się niepewnie używając terminów pochodzących z nauk o zarządzaniu. Do tych dwóch grup skierowany jest niniejszy kurs.

Nie jest to jednak typowy kurs językowy – zamiast na ćwiczenie słownictwa, nacisk położono na praktyczne wykorzystanie popularnych analitycznych narzędzi menedżerskich. Słuchacze mają możliwość samodzielnie (indywidualnie i w grupach) wykonać analizę SWOT, PEST, pięciu sił Portera, BCG, interesariuszy itp. Podczas każdych zajęć Słuchacze otrzymują krótkie wprowadzenie do tematu w formie miniwykładu, a następnie prowadzą analizy z użyciem popularnych technik. Każdy moduł kończy się wspólnym omówieniem uzyskanych rezultatów.

Omawiane zagadnienia:

1. Wnętrze organizacji:

 • struktury organizacyjne,
 • model kultury organizacyjnej Edgara Scheina,
 • Core Competence.

2. Otoczenie organizacji:

 • przewaga konkurencyjna,
 • analiza pięciu sił,
 • analiza SWOT,
 • analiza PEST/PESTEL.

3. Strategia organizacji:

 • analiza interesariuszy,
 • strategia a taktyka,
 • Blue Ocean Strategy,
 • modele biznesowe,
 • koncentracja i dywersyfikacja.

4. Marketing:

 • macierz BCG,
 • Marketing-Mix,
 • segmentacja-Targeting-Pozycjonowanie,
 • grywalizacja.

5. Komunikacja marketingowa i kryzysowa:

 • kanały komunikacji,
 • Public Relations,
 • komunikacja kryzysowa.

6. Zarządzanie w otoczeniu wielokulturowym:

 • wymiary kultur narodowych (Hofstede),
 • kultura narodowa a kultura organizacyjna,
 • integracja i dystans międzykulturowy.

Podczas zajęć omawiane są realne przykłady z rzeczywistości biznesowej w Polsce i na świecie.

Do uczestnictwa w kursie konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość żadnego słownictwa fachowego.

413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h

Grupa PB/4073/1

06.10.2018 - 21.10.2018 Lokalizacja: Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 06.10.2018 , sobota 09:00 15:10 30 min
2 07.10.2018 , niedziela 09:00 15:10 30 min
3 13.10.2018 , sobota 09:00 15:10 30 min
4 14.10.2018 , niedziela 09:00 15:05 30 min
5 20.10.2018 , sobota 09:00 15:05 30 min
6 21.10.2018 , niedziela 09:00 15:05 30 min
413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h