Wprowadzenie do Polityki Energetycznej i Prawa Energetycznego

PB/4330 Prawo, Biznes i IT

Uzależnienie współczesnego społeczeństwa od nieprzerwanych dostaw energii można jednak porównać z „uzależnieniem” od żywności.

Energetyka jest tą gałęzią przemysłu, w której odbija się złożoność współczesnego świata. Naraz wpływ na nią ma szereg czynników: pewność dostaw energii, zanieczyszczenie środowiska, postęp technologiczny, ubóstwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki czy też inwestycje energetyczne jako sposób na reindustrializację gospodarki. Fascynujący wymiar energetyki wynika też z jej interdyscyplinarności, gdyż łączy ona fizykę, ekonomię i prawo.

Kurs dedykowany jest dla osób, które planują związać się zawodowo z szeroko pojętą energetyką występując w różnej roli (analityk, konsultant, prawnik, dziennikarz) lub interesują się tą tematyką i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Energia, jej postacie, rodzaje źródeł energii.
 2. Bezpieczeństwo energetyczne: skutki braku dostaw energii.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii jako zadanie państwa (wpływ poprzez politykę energetyczną oraz instrumenty prawne).
 4. Po co nam polityka energetyczna państwa? Istota koncepcji i podstawy prawne.
 5. Polityka surowcowa państwa a polityka energetyczna.
 6. Jaka polityka energetyczna dla Polski? Analiza aktualnej polityki energetycznej państwa. Stworzenie własnej propozycji.
 7. Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Analiza założeń i podstaw prawnych.
 8. Wpływ polityki energetycznej UE na krajową politykę energetyczną.
 9. Prawo energetyczne – podział na gałęzie według sektorów (paliwowy, gazowy, energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna).
 10. Prezes URE: rola, kompetencje, działalność.
 11. Przedsiębiorstwo energetyczne (rodzaje, zakres objęcia regulacjami).
 12. Instrumenty wsparcia (system kolorowych certyfikatów, system aukcyjny, rynek mocy).

Każde zajęcia będą składały się z trzech części:

 • wykładu dotyczącego nowego materiału,
 • konwersatorium poświęconego analizie bieżących wydarzeń z sektora,
 • pracy nad studiami przypadku.
413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h

Grupa PB/4330/1

01.10.2018 - 17.12.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 01.10.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
2 08.10.2018 , poniedziałek 18:30 20:30 10 min
3 15.10.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
4 22.10.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
5 29.10.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
6 05.11.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
7 12.11.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
8 19.11.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
9 26.11.2018 , poniedziałek 17:30 20:30 10 min
10 03.12.2018 , poniedziałek 17:30 20:45 10 min
11 10.12.2018 , poniedziałek 17:30 20:45 10 min
12 17.12.2018 , poniedziałek 17:30 20:45 10 min
413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h