Sous le ciel de Paris / Pod niebem Paryża. Kurs języka francuskiego dla osób, które uczyły się trochę francuskiego, tzw. fałszywych początkujących (poziom A1)

J/0840 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku polskim i francuskim na poziomie A1.

Kurs skierowany jest do osób, które uczyły się już języka francuskiego (co najmniej 60 godzin) i chcą kontynuować naukę lub wracają do niej po przerwie.

W ramach kursu zostaną omówione następujące tematy:

  1. Pardon, pour aller au Louvre, s’il vous plaît? – jak nie zgubić się w wielkim mieście. Pytanie o drogę, wskazanie kierunku, środka komunikacji. Powtórzenie godzin i daty. Rodzajniki ściągnięte au, à la, à’l, aux, du, de la, de l’, des. Tryb rozkazujący –impératif. Czasowniki prendre i partir. Adverbe y. Scenka: metrem na lotnisko.
  2. Shopping à Paris. – Szaleństwo zakupów. Co, gdzie, jak i za ile?Słownictwo dotyczące sklepów, artykułów , ceny, ilości. Zadawanie pytań: comment, combien quel. Zaimki przymiotne wskazujące: ce, cet, cette ces. Scenka – dans une boutique de vêtements.
  3. Ah, les cuisses de grenouille! Czy Francuzi nadal jedzą żabie udka? Wokół stołu i kuchni francuskiej. Słownictwo dotyczące produktów żywnościowych, jedzenia, zakupów, dania kuchni francuskiej, zwyczaje przy stole. Rodzajnik cząstkowy: du, de la, de l’, des. Użycie de, lub d’ po ograniczeniu i przeczeniu. Ćwiczenia ze słuchu, scenki: à la boulangerie – pâtisserie, au restaurant, dans un bistrot. Métro, boulot, dodo. Codzienne życie Francuzów.
  4. Słownictwo dotyczące czynności dnia codziennego i spędzania wolnego czasu. Czasowniki zwrotne: se lever, se laver, se coucher itd. Czasowniki faire du, de la…+ nom de sport I jouer de, à. Ćwiczenia ze słuchu gramatyczno – leksykalne.
  5. Chez moi – jak mieszkają Francuzi? Słownictwo dotyczące mieszkania, domu i jego wyposażenia. Passé composé z avoir i être. Ćwiczenia gramatyczne.
  6. On fait la fête, bon anniversaire! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jak uniknąć gaf w życiu towarzyskim, zasady savoir vivre. Kupowanie prezentów i składanie życzeń. Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego. Ćwiczenia ze słuchu gramatyczno – leksykalne.

Po każdym temacie test - faire le point, podsumowujący przerobiony materiał, przeprowadzony wspólnie na zajęciach.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa J/0840/5

23.01.2019 - 27.03.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 23.01.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
2 30.01.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
3 06.02.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
4 13.02.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
5 20.02.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
6 27.02.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
7 06.03.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
8 13.03.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
9 20.03.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
10 27.03.2019 , środa 17:00 19:20 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h