Aby żyć dobrze i szczęśliwie..., czyli o spełnieniu i szczęściu według filozofii praktycznej

C/3214 Człowiek i Społeczeństwo

W ramach zajęć proponuję wspólne uczenie się od filozofów, którzy mierzą się z najważniejszymi dla każdego człowieka pytaniami i proponują praktyczne, choć niekoniecznie proste, odpowiedzi. Najprawdopodobniej swoją przystępnością i barwnymi historiami nie przebiją popularnych poradników quasi-psychologicznych z prostymi receptami na szczęście, jednak z pewnością umożliwią to, co według Arystotelesa jest jednym z ważnych aspektów życia szczęśliwego: głęboką refleksję nad podstawowymi zagadnieniami, o które pyta każdy myślący człowiek – szczęściem, dobrem, cnotami, celami ludzkiego działania i życia. 

Na zajęciach będziemy inspirować się tradycją filozoficzną, zapoczątkowaną przez Arystotelesa, a posiadającą swoich kontynuatorów od średniowiecza po XXI wiek – z tej racji często jest nazywana filozofią klasyczną.

W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Czym jest etyka w filozofii klasycznej i jak odnosi się do życia codziennego? Czym jest dobre życie?
  2. Czym są cnoty i w jaki sposób ułatwiają one działanie? Jak kształcić cnoty i kształtować swój charakter? 
  3. Co jest trudnego w działanu? Jakie są kryteria dobrych czynów?
  4. Jaka jest rola emocji w życiu moralnym człowieka? Jak odważni radzą sobie ze strachem i zniechęceniem? 
  5. Jaka jest rola przyjemności w szczęśliwym życiu?
  6. Co filozofia klasyczna mówi o celach i sensie ludzkiego życia i jakie ma to znaczenie dla nas? Jak odkryć, co jest w życiu ważne i skupić się na realizacji kluczowych dla nas wartości?
  7. Jakie są wyznaczniki skutecznego działania i czy skuteczność jest wartością samą w sobie? Czyli rzecz o roztropności.
  8. Czym jest prawdziwa przyjaźń? Jaką rolę odgrywa dobro wspólne w osiąganiu szczęścia?
  9. Co czyni nas wielkodusznymi?
  10. Czym jest mądrość i czy tylko człowiek mądry może być w pełni szczęśliwy?

Zajęcia będą zawierać wprowadzenie merytoryczne, ale polegać będą głównie na analizie konkretnych przykładów "z życia wziętych" oraz praktycznych warsztatach, umożliwiających autorefleksję i odniesienie omawianych zagadnień do życia codziennego.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/3214/5

23.01.2019 - 27.03.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 23.01.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
2 30.01.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
3 06.02.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
4 13.02.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
5 20.02.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
6 27.02.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
7 06.03.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
8 13.03.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
9 20.03.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
10 27.03.2019 , środa 17:30 19:55 10 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h