Warsztaty dziennikarskie – poprawna polszczyzna w praktyce

J/0801 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs prowadzony w języku polskim. Jego zadaniem jest popularyzowanie zasad poprawności językowej, reguł korekty i redakcji tekstów.

 1. Wstępny test językowy. Razem, z łącznikiem czy osobno? Z apostrofem czy bez niego? – istotne problemy ortografii – zasady ogólne i ćwiczenia.
 2. Interpunkcja w tekstach medialnych – nie tylko o przecinku, również o znakach do zadań specjalnych: łączniku, myślniku, tirecie, średniku, dwukropku, wielokropku i cudzysłowie.
 3. Łączliwość leksykalna – czyli „wyrazy, które się lubią” – zasady ogólne i ćwiczenia.
 4. Słowa znaczą – właściwe użycie wyrazów: semantyka i kontekst.
 5. Słowo stwarza rzeczywistość czy rzeczywistość słowo? – (Nie)poprawne neologizmy. Zapożyczenia i ich wartość stylistyczna.
 6. Słownictwo wspólnoodmianowe i wyrazy o ograniczonym zakresie użycia (kolokwializmy, profesjonalizmy, regionalizmy, dialektyzmy, kancelaryzmy, scjentyzmy, biblizmy, poetyzmy, archaizmy, stylizacja językowa).
 7. W poszukiwaniu sensu – problemy związane z szykiem poszczególnych części zdania – zasady ogólne i ćwiczenia redakcyjne.
 8. W świecie skrótów i skrótowców  – budowa i cechy gramatyczne – zasady ogólne i ćwiczenia na przykładzie tekstów medialnych.
 9. Zawiłości składniowe tekstów medialnych – związki zgody i rządu, homonimia i skróty składniowe – zasady ogólne i ćwiczenia w korekcie tekstów.
 10. „Szedł, kulejąc” – zamieć imiesłowów w tekstach medialnych – zasady ogólne i ćwiczenia redakcyjne.
 11. Język w Internecie (język zapisany). Natura hipertekstu. Gatunki wypowiedzi w Internecie. Relacje między gatunkami sieciowymi i pozasieciowymi, intertekstualność.
 12. Jak nie dać się zwieść? – zasady percepcji i redakcji tekstu. Warsztaty z redakcji tekstów medialnych.
 13. Spójność tekstu. Koherencja i kohezja; struktura i delimitacja tekstu – warsztaty z redakcji tekstów medialnych.
 14. Warsztaty z redakcji tekstów medialnych – ujęcie całościowe. Końcowy test językowo-redakcyjny.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa J/0801/10

10.01.2019 - 28.03.2019 Lokalizacja: okolice Kampusu Centralnego
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 10.01.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
2 17.01.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
3 24.01.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
4 31.01.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
5 21.02.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
6 28.02.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
7 07.03.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
8 14.03.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
9 21.03.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
10 28.03.2019 , czwartek 16:45 19:10 10 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h