Kulturowo-egzystencjalna interpretacja arcydzieł literatury światowej

K/1036 Kultury i Idee
 1. Wprowadzenie. Myślenie filozoficzne za pomocą literatury: epos, tragedia a powieść. Literatura pośród innych form kultury: filozofii [antropologia, aksjologia (etyka)], religii, prawa.
 2. Ateny, „Sztuka Namowy” (demokracji), czyli o pojednaniu starych i nowych bogów: Ajschylos, Eumenidy. Przejście od reguł rodu do praw państwa, czyli o demokratycznym „wyrzeczeniu się pomsty”.
 3. Klasyczna (grecka) koncepcja człowieka (kaloskagathos) i pragnienia; Platońska a platoniczna koncepcja miłości w Uczcie Platona; androginizm a przemiany stosunku wobec ciała.
 4. Ferment franciszkański, czyli o kosmicznym oraz społecznym odczuciu bliskości: Umberto Eco, Imię róży. Od społeczeństwa zamkniętego (klasztor) do otwartego (uniwersytet).
 5. Tragizm ludzkiej egzystencji: Wiliam Szekspir, Hamlet.
 6. Faustyczność kultury europejskiej według Oswalda Spenglera i Wolfganga Goethego. Koncepcja powstania i rozwoju kultury z perspektywy filozofii życia. Idea wielości cywilizacji.
 7. Porównanie filozoficznych światopoglądów zasadniczych cywilizacji: Wschodu (buddyzm i taoizm), grecko-rzymskiej oraz zachodnioeuropejskiej, w tym rozróżnianie form chrześcijaństwa.
 8. Sǿrena Kierkegaarda trzy stadia (Bojaźń i drżenie) rozwoju człowieka: estetyczne (Don Juan), etyczne (Agamemnon) i religijne (Abraham). Egzystencjalizm przeciwko esencjalizmowi.
 9. Od absurdu do buntu: Dżuma, Alberta Camusa, a Człowiek zbuntowany. Współczesne pytanie o sens ludzkiej egzystencji.
 10. Człowiek wobec (przeciwko) śmierci według Idioty Fiodora Dostojewskiego; między filozofią absurdu a filozofią spotkania (Emmanuel Lévinas).
 11. Absurd człowieka czekającego: Franza Kafki Przed prawem a Samuela Becketta Czekając na Godota. Tragizm a absurd ludzkiej egzystencji.
 12. Rodzaje świadomości, a zwłaszcza świadomość wyobrażająca jako praktyka wolności według Jean-Paul Sartre’a. Indeterministyczna koncepcja wolności człowieka a życie wśród innych.
 13. Egzystencjalizm nieateistyczny – między filozofią i terapią. Pytanie o sens życia według Paula Tillicha, Męstwo bycia.
293.00 PLN 32 godzin 9.16 PLN / h

Grupa K/1036/9

09.10.2019 - 18.12.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 09.10.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
2 16.10.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
3 23.10.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
4 30.10.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
5 06.11.2019 , środa 17:05 19:25 00 min
6 13.11.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
7 20.11.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
8 27.11.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
9 04.12.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
10 11.12.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
11 18.12.2019 , środa 17:05 19:15 00 min
293.00 PLN 32 godzin 9.16 PLN / h