Urban survival

HR/5086 Rekreacja i Hobby

Moduł I. Zagrożenia – systematyka, ewaluacja, zapobieganie

 1. Wprowadzenie do tematyki. 
 2. Zagrożenie przestępczością – szkic. Statystyki przestępczości – Warszawa na tle Polski.
 3. Zagrożenia biologiczne. Co może Cię spotkać w domu i w mieście?
 4. Zagrożenia naturalne. Burza, pożar, powódź. Poprawne zachowania, zabezpieczenia.
 5. Zagrożenie atakiem terrorystycznym/sytuacja zakładnicza. Symptomy, sposób postępowania.
 6. Zagrożenia chemiczne, radiologiczne i inne. Zachowanie codzienne – unikanie zagrożeń. Jak przeżyć atak chemiczny? 
 7. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych.
 8. Sztuka unikania kłopotów. Wiktymologia dla świeżaka.
 9. Jak bronić się by nie naruszyć prawa? Samoobrona – przegląd, ewaluacja i ocena zgodności z prawem środków samoobrony.
 10. Kiedy jest naprawdę źle... Skąd wziąć żywność i wodę, jak zapewnić sobie ogrzewanie. (Samo)ewakuacja i schronienie. Pieniądze na trudne i bardzo trudne czasy. Domowa apteczka kilka propozycji, Bug out Bug autorski wybór, varia. Systemy łączności – propozycje. O (dez)orientacji w terenie.

Moduł II. Jak skutecznie się obronić? (zajęcia praktyczne, planowane w dniach: 15.09, 22.09, 6.10 oraz 13.10)

 1. Wprowadzenie – system jiu-jitsu tradycyjnego i dlaczego doskonale nadaje się do samoobrony. Podstawy: postawa, dystans, timing, kontrola otoczenia, pady i przewroty.
 2. Uwalnianie się z obchwytów i trzymań. Elementy walki na ziemi.
 3. Obrona i kontratak – techniki. Obezwładnienie i kontrola przeciwnika: trzymania i dźwignie.
 4. Praktyka obrony i kontrataku. Obrona przed uderzeniem pięścią, kopnięciem, duszeniem, atakiem nożem, pałką, bronią palną innymi typowymi przedmiotami ataku.
 5. Wybrane techniki walki z bronią. Użycie kubotanu/yawary, wykorzystanie tonfy w samoobronie.
 6. Dobór indywidualnych technik i praktyczne ćwiczenia z Uczestnikami kursu. Praktyczne ćwiczenia z Uczestnikami kursu.

Moduł III. Miejskosurwiwalowe wyprawy – ciekawe miejsca, ciekawi ludzie (planowany termin wyjścia: 29.09)

 1. Antropologia miejska ciekawi ludzie, ciekawe miejsca.
 2. Wyprawa urbexowa. Zasady uczestnictwa, reguły zachowania, odpowiedzialność.

Uwaga! Aby uczestniczyć w module III, konieczne jest podpisanie przez Słuchaczy oświadczenia o własnej odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe mogące wystąpić w trakcie zajęć poza terenem Uniwersytetu. Wskazane jest również posiadanie ubezpieczenia NNW w trakcie trwania zajęć.

Z uwagi na konieczność poruszania się w terenie nieprzystosowanym dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową zalecane jest, aby takie osoby poważanie rozważyły swój udział w zajęciach, ponieważ mogą nie mieć możliwości wzięcia udziału w jednej lub obu wyprawach z modułu III.

Aby uczestniczyć w kursie należy mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia zajęć!

595.00 PLN 43 godzin 13.84 PLN / h

Grupa HR/5086/1

14.09.2019 - 13.10.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 14.09.2019 , sobota 14:30 18:30 15 min
2 15.09.2019 , niedziela 14:30 18:00 30 min
3 21.09.2019 , sobota 14:30 18:30 15 min
4 22.09.2019 , niedziela 14:30 18:00 30 min
5 28.09.2019 , sobota 14:30 18:30 15 min
6 29.09.2019 , niedziela 14:30 16:45 00 min
7 05.10.2019 , sobota 14:30 18:30 15 min
8 06.10.2019 , niedziela 14:30 18:00 30 min
9 12.10.2019 , sobota 14:30 17:45 15 min
10 13.10.2019 , niedziela 14:30 18:00 30 min
595.00 PLN 43 godzin 13.84 PLN / h