Podstawowe zagadnienia prawa pracy

B/0208 Prawo, Biznes i IT

W czasie kursu Słuchacze zdobywają lub poszerzają swoją wiedzę na temat:

  • źródeł prawa pracy (podział na powszechne, specyficzne, krajowe i międzynarodowe źródła prawa pracy),
  • prawa stosunku pracy – rodzaje umów o pracę, a także wybrane formy nietypowego zatrudnienia,
  • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz prawnej ochrony stosunku pracy,
  • wynagrodzenia za pracę, w tym ochrony prawa do wynagrodzenia i zasad kształtowania wynagrodzeń,
  • czasu pracy – normy i systemy czasu pracy, okresy odpoczynku,
  • odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników,
  • ochrony macierzyństwa,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Słuchacze uzyskują podstawową wiedzę na temat zbiorowego prawa pracy, w szczególności poznają prawa związkowe, uprawnienia załogi, zasady rozstrzygania sporów zbiorowych.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa B/0208/9

17.09.2019 - 03.12.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 17.09.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
2 24.09.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
3 01.10.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
4 08.10.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
5 15.10.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
6 22.10.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
7 29.10.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
8 05.11.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
9 19.11.2019 , wtorek 17:30 19:45 15 min
10 26.11.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
11 03.12.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h