Różne formy zatrudnienia pracowniczego i na podstawie umów cywilnych. Analiza przepisów prawnych i praktyki

B/1045 Prawo, Biznes i IT

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa, obejmującą ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z pracą. Podobnie, prawo cywilne w swej części zobowiązaniowej odnosi się do kwestii wykonywania pracy i świadczenia usług.

W czasie zajęć Słuchacze zdobędą i poszerzą swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na tematy dotyczące:

  • podstaw prawnych zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego (zobowiązania),
  • poszczególnych rodzajów umów o pracę, które są zawierane: na okres próbny; na czas określony; na zastępstwo; na czas nieokreślony,
  • telepracy jako nietypowej formy zatrudniania pracowników na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
  • pracy tymczasowej i roli agencji oraz pracodawcy użytkownika w ustalaniu praw i obowiązków dla pracowników tymczasowych,
  • roli umów cywilnoprawnych na rynku pracy,
  • scharakteryzowanie regulacji prawnych oraz pokazanie zalet i wad wybranych umów cywilnych, między innymi: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło; agencyjnej,
  • zjawiska samozatrudnienia,
  • roli czasu i miejsca pracy w zwiększaniu elastyczności zatrudnienia.

Zdobyta wiedza teoretyczna ma ułatwić Słuchaczom stosowanie przepisów w praktyce. Na zajęciach Słuchacze nabywają umiejętności analizowania przepisów prawnych; poznają reguły wykładni (czytania i rozumienia) przepisów, uczą się korzystania z orzecznictwa sądowego i stanowisk organów państwowych. Poznanie podstawowych zagadnień prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie różnych form zatrudnienia ma być przydatne Słuchaczom w ich życiu zawodowym.

413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h

Grupa B/1045/10

19.09.2019 - 30.01.2020 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.09.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
2 26.09.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
3 03.10.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
4 10.10.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
5 17.10.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
6 24.10.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
7 07.11.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
8 14.11.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
9 21.11.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
10 28.11.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
11 05.12.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
12 12.12.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
13 19.12.2019 , czwartek 17:30 19:45 15 min
14 09.01.2020 , czwartek 17:30 19:45 15 min
15 16.01.2020 , czwartek 17:30 19:45 15 min
16 23.01.2020 , czwartek 17:30 19:45 15 min
17 30.01.2020 , czwartek 17:30 19:30 15 min
413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h