Charakterystyka stosunku pracy

PB/5311 Prawo, Biznes i IT

W czasie zajęć Słuchacze zdobywają lub poszerzają swoją wiedzę obejmującą zagadnienia:

 • zakresu podmiotowego i przedmiotowego stosunku pracy, jego istoty i cech charakterystycznych wynikających z prawa pracy,
 • podstawowych zasad i źródeł kształtowania stosunku pracy,
 • prawidłowej rekrutacji,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • równego traktowania w zatrudnieniu,
 • rodzajów umów o pracę,
 • porównania umów o pracę z umowami cywilnymi, w tym: zlecenia, o dzieło, samozatrudnienia,
 • zawarcia i treści umowy o pracę,
 •  rozwiązania umowy o pracę według zasad ogólnych i szczególnych,
 • świadczeń ze stosunku pracy,
 • szczególnej ochrony zatrudnienia,
 • wzajemnych praw i obowiązków stron,
 • rozstrzygania sporów indywidualnych ze stosunku pracy. 
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa PB/5311/1

23.09.2019 - 09.12.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 23.09.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
2 30.09.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
3 07.10.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
4 14.10.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
5 21.10.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
6 28.10.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
7 04.11.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
8 18.11.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
9 25.11.2019 , poniedziałek 17:30 19:45 15 min
10 02.12.2019 , poniedziałek 17:30 20:00 15 min
11 09.12.2019 , poniedziałek 17:30 20:00 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h