Service design: projektowanie usług, emocji i doświadczeń – kurs online

PB/4906 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Kurs jest skierowany przede wszystkim do Słuchaczy, którzy mają opanowane podstawy design thinking, rozumieją założenia tej metodologii i chcą pogłębić znajomość etapów empatii i definiowania w odniesieniu do usług (service design) oraz doświadczeń i emocji związanych z marką (brand experience). Kurs będzie miał charakter konwersatoryjny i warsztatowy, z naciskiem na pracę własną Słuchaczy. Celem jest opanowanie metod analizy (ewaluacji) i projektowania usług pod kątem jakości doświadczeń użytkownika (user & customer experience).

Będziemy analizować m.in.: na czym polega ekonomia doświadczeń (experience economy), jaki ma związek z ekonomią behawioralną, przyspieszeniem technologicznym i jakie ma konsekwencje dla designu, marketingu, zarządzania i sprzedaży. Ustalimy, na czym dziś polega specyfika usług w nowych środowiskach informatycznych (m.in. media społecznościowe, Internet rzeczy, emotion recognition, big data, machine learning, augmented & virtual reality etc.) oraz jakie są zależności między SD, UI, UX, CX i BX.

W ramach analizy case studies dokonamy przeglądu wybranych strategii rozwoju marki (m.in.: segmentacja, personalizacja, corporate identity, guerilla marketing, art branding, co-branding, marketing multisensoryczny, ASMR, insta-friendly) oraz powiązanych nurtów we współczesnym designie (m.in. visual design, corporate design, interaction design, signage design). Będziemy też analizować wybrane czynniki trendotwórcze (m.in. gen z, millenials, silver generation oraz przykładowe mega- i makrotrendy).

W części praktycznej przećwiczymy metody analizy doświadczenia marki i usługi (m.in.: service safari, shadowing, empathy mapping, customer journey, expectation mapping) oraz metody komunikacji z projektantami i artystami przy realizacji strategii brandingowych (m.in.: moodboards, user scenarios, storyboards, storytelling). W dalszej kolejności skupimy się na analizie przypadków opracowanych przez Słuchaczy kursu i wspólnym (zespołowym) wypracowywaniu rozwiązań.

Uwaga!!! Materiały uzupełniające (lektury i prezentacje) są w języku angielskim.

614.00 PLN 46 godzin 13.35 PLN / h

Grupa PB/4906/15

04.12.2021 - 12.12.2021 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 04.12.2021 , sobota 09:00 18:00 70 min
2 05.12.2021 , niedziela 09:00 18:00 70 min
3 10.12.2021 , piątek 17:30 21:00 20 min
4 11.12.2021 , sobota 09:00 18:00 70 min
5 12.12.2021 , niedziela 09:00 18:00 70 min

Grupa PB/4906/16

20.11.2021 - 28.11.2021 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 20.11.2021 , sobota 09:00 18:00 70 min
2 21.11.2021 , niedziela 09:00 18:00 70 min
3 26.11.2021 , piątek 17:30 21:00 20 min
4 27.11.2021 , sobota 09:00 18:00 70 min
5 28.11.2021 , niedziela 09:00 18:00 70 min
614.00 PLN 46 godzin 13.35 PLN / h