Najciekawsze eksperymenty w psychologii – konfrontacje – kurs online

CS/6997 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs prowadzony w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Pod tym adresem – http://akademicki.edu.pl/UO/NEP/ – znajdą Państwo interaktywny przewodnik po zajęciach.

Kurs poświęcony jest odkryciom naukowym w psychologii, które wywołały falę ożywionej dyskusji na całym świecie. W ramach zajęć Słuchacz nie tylko pozna przebieg oraz wyniki wielu badań, lecz także będzie miał okazję odkryć uwarunkowania obserwowanych zjawisk. Omówione zostaną także granice interpretacyjne oraz niektóre zastrzeżenia natury metodologicznej zaprezentowanych badań.

Kurs dedykowany jest Słuchaczom otwartym na rozwój, którzy pragną ćwiczyć sztukę dyskutowania w atmosferze szacunku względem odmienności poglądów na temat natury ludzkiej oraz którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologii.

W ramach kursu zostaną przedstawione Słuchaczom badania (głównie eksperymenty) m.in. takich naukowców, jak:

 1. Stanley Milgram (Jakie są granice wywierania wpływu?).
 2. Solomon Asch (Dlaczego ulegamy presji społecznej?).
 3. Burrhus Frederic Skinner (Czy gołębie mogą być przesądne?).
 4. Walter Mischel (Jak zapewnić sobie sukces? – tzw. test marshmallow).
 5. George Vaillant (Co zrobić, aby być szczęśliwym?).
 6. Alberta Bandura (Jak działa modelowanie społeczne?).
 7. Leon Festinger, James Carlsmith (Jak działa dysonans społeczny?).
 8. Iwan Pawłow i John Watson (Jak działa warunkowanie klasyczne?).
 9. Ancel Keys (Jak głód wpływa na psychikę?).
 10. Robert Rosenthal, Lenore Jacobson (Jaki wpływ mają oczekiwania?).
 11. Thomas Bouchard (Czy tożsamość jest zaszyta w genach?).
 12. Harry Harlow (Jaką rolę odgrywa przytulanie?).
 13. Edward Deci i Richard Ryan (Dlaczego nagrody potrafią uśmiercić motywację?).
 14. Philip Zimbardo (Czy zło tkwi w naszej naturze?).
 15. John Calhoun (Czy czeka nas globalna zapaść demograficzna?).

Badania zostały odpowiednio pogrupowane, aby wyjaśnić różne nurty (szkoły) psychologiczne. Wyniki omawianych badań zostaną przez Słuchaczy kursu poddane krytycznej refleksji w ramach licznych dyskusji mających zarówno charakter plenarny, jak i grupowy (dyskusja wielokrotna o charakterze odkrywczym).

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

347.00 PLN 30 godzin 11.57 PLN / h

Grupa CS/6997/4

19.11.2022 - 27.11.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.11.2022 , sobota 09:00 16:15 90 min
2 20.11.2022 , niedziela 09:00 16:00 90 min
3 26.11.2022 , sobota 09:00 16:15 90 min
4 27.11.2022 , niedziela 09:00 16:00 90 min
347.00 PLN 30 godzin 11.57 PLN / h