Marketing lateralny i sprzedaż przedsiębiorcza – kurs online

PB/7899 Prawo, Biznes i IT

Kurs prowadzony w formie zdalnej na platformie ZOOM i Mural.

Jaka jest przyszłość sprzedaży? Jak zamienić sprzedaż w tworzenie innowacji? Jak nam w tym może pomóc podejście design thinking? Co oprócz "rozwiązań" i "propozycji wartości" możemy dziś oferować klientom biznesowym? Dlaczego podejścia konsultacyjne już nie wystarczają? Jak w pełni wykorzystać potencjał wielobranżowych relacji i wiedzy rozproszonej wewnątrz organizacji? Jakie najlepsze praktyki nas tutaj inspirują?

Podczas intensywnych pięciodniowych warsztatów omówimy założenia sprzedaży przedsiębiorczej (entrepreneurial selling) w ujęciu rozwijanym m.in. przez Regisa Lemmensa oraz podejść pokrewnych (m.in. sprzedaż prowokatwyna, marketing lateralny, social selling). Bazując na najnowszej literaturze przedmiotu oraz doświadczeniach własnych Słuch kursu, przeanalizujemy wyzwania związane z wdrażaniem tych podejść do tradycyjnych organizacji – jakich zmian to wymaga na poziomie strategicznym i organizacyjnym? Jakich przewartościowań w zakresie podziału ról oraz wzajemnych relacji między sprzedażą, marketingiem a rozwojem produktów? Jakich metod, narzędzi, postaw i kompetencji? Jakich procesów, metryk i stylów zarządzania? Jakiego przywództwa?

Kurs jest skierowany przede wszystkim do osób zaznajomionych z założeniami service design thinking – handlowców, marketerów, menadżerów klienta, business developerów i kadry zarządzającej tymi podejściami oraz innych osób zajmujących się profesjonalnie rozwijaniem sprzedaży w modelu B2B.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

797.00 PLN 46 godzin 17.33 PLN / h

Grupa PB/7899/1

24.09.2022 - 28.09.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 24.09.2022 , sobota 09:00 18:00 75 min
2 25.09.2022 , niedziela 09:00 18:00 75 min
3 26.09.2022 , poniedziałek 17:00 21:00 30 min
4 27.09.2022 , wtorek 09:00 18:00 75 min
5 28.09.2022 , środa 09:00 18:00 75 min

Grupa PB/7899/2

10.12.2022 - 18.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 10.12.2022 , sobota 09:00 18:00 70 min
2 11.12.2022 , niedziela 09:00 18:00 70 min
3 16.12.2022 , piątek 17:30 21:00 20 min
4 17.12.2022 , sobota 09:00 18:00 70 min
5 18.12.2022 , niedziela 09:00 18:00 70 min
797.00 PLN 46 godzin 17.33 PLN / h