Angielski w korporacji – niezbędnik językowy (poziom B1/B2) – kurs online

JS/7431 Języki Świata

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Kurs prowadzony w języku angielskim. Zakładany poziom po ukończeniu kursu to B1/B2.   

Kurs przeznaczony jest dla Słuchaczy, którzy znają już podstawy komunikacji w środowisku biznesowym i chcą lepiej przygotować się do potencjalnych rozmów na tematy biznesowe w środowisku międzynarodowym oraz pragną rozwijać swoje kompetencje językowe i komunikacyjne w tym zakresie. Poznanie i utrwalenie pewnych zwrotów i struktur gramatycznych, a także zasad komunikacji biznesowej, pozwoli Słuchaczom na sprawne odnalezienie się w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Słuchacze będą mogli kontynuować poznawanie specyfiki korespondencji w języku angielskim w firmie, a także będą przygotowywać się do wypowiedzi ustnych na seminariach biznesowych i podczas akcji promocyjnych. Będą nie tylko rozumieć tekst w danym kontekście, lecz także będą mogli przewidzieć i rozwiązać problemy językowe w powierzonym im zadaniu. Kurs obejmuje obserwację przypadków, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne. Zakres tematyczny zawiera zagadnienia niezbędne do funkcjonowania w środowisku biznesowym:

  1. Wprowadzenie produktu na rynek.
  2. Akcje promocyjne, kompilowanie tekstów broszur i ulotek.
  3. Podróże zagraniczne. Kwestie międzykulturowe. Dress code.
  4. Finanse przedsiębiorstwa.
  5. Zarządzanie ryzykiem. Odpowiedzialność korporacyjna.
  6. Oferty.
  7. Franczyza.
  8. Wypowiedź ustna na seminarium biznesowym. 

Nacisk położony będzie na rozwój kompetencji językowych i poprawną komunikację.

Kurs przewiduje ćwiczenie w języku angielskim czterech podstawowych umiejętności: słuchania, mówienia, pisania i czytania. Poruszane zagadnienia będą wzmocnione materiałami audio i video.

325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa JS/7431/3

15.09.2022 - 15.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 15.09.2022 , czwartek 18:00 20:15 00 min
2 22.09.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
3 29.09.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
4 06.10.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
5 13.10.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
6 20.10.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
7 27.10.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
8 03.11.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
9 10.11.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
10 17.11.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
11 24.11.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
12 01.12.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
13 08.12.2022 , czwartek 18:00 19:30 00 min
14 15.12.2022 , czwartek 18:00 20:15 00 min

Grupa JS/7431/4

17.09.2022 - 17.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 17.09.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
2 23.09.2022 , piątek 16:45 18:15 00 min
3 24.09.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
4 01.10.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
5 08.10.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
6 15.10.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
7 22.10.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
8 05.11.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
9 19.11.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
10 26.11.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
11 03.12.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
12 09.12.2022 , piątek 16:45 18:15 00 min
13 10.12.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
14 16.12.2022 , piątek 16:45 18:15 00 min
15 17.12.2022 , sobota 11:00 12:30 00 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h