Budowa i komunikacja marki – kurs stacjonarny

CS/6624 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs zaplanowany w formie stacjonarnej, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

„Twoją marką jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju” – zanim jednak do niego wejdziesz, musisz wiedzieć choćby to, czym jest marka, z czego się składa, dlaczego jest taka ważna, jak ją budować, jak nią zarządzać i jak komunikować. Musisz myśleć w kategorii marki – i to jest głównym celem kursu.

Czasy, kiedy konsumenci byli lojalni wobec konkretnej marki i wystarczyło umieścić odpowiednie logo na dowolnym produkcie, aby zaczął się sprzedawać, odeszły w przeszłość. Konkurencja na rynku sprawiła, że konsument ma dziś większy wybór. Aby zdobyć jego lojalność, potrzeba już czegoś więcej niż znaczka graficznego. Konieczne jest zbudowanie wizerunku marki.

Program kursu obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:

  1. Istota, fundamenty, cele marki, funkcja identyfikacyjna, promocyjna i gwarancyjna.
  2. Siła marki, kryteria jej oceny, źródła jej siły, w tym m.in. jej typ użytkownika, korzyści funkcjonalne, korzyści symboliczne, cechy czy sytuacja zakupu lub użycia. 
  3. Reputacja jako najważniejsze niematerialne aktywo firmy marki i czynniki wpływające na reputację marki.
  4. Tożsamość marki – potencjał marki, modele tożsamości, m.in. do jakiej kultury należy marka, co mówi o swoim kliencie i jak wygląda wewnętrzne lustro odbiorcy.
  5. Wizerunek marki jako podstawa jej komercyjnego sukcesu, typy wizerunków, w tym m.in.: marka legendarna, symboliczna, rytualna czy snobistyczna.
  6. Pozycjonowanie marki, w tym ze względu na: kraj, cenę, korzyści oferowane klientom, etc. 
  7. Wizja, jaką mamy, misja, jak pragniemy ją zrealizować, wartości, jakie nam przyświecają. Niewidzialne dla klienta, ale stanowiące o duszy marki.
  8. Kultura organizacyjna jako spoiwo wewnętrzne organizacji.
  9. Architektura marki, czyli jak zarządzać portfolio marek.
  10. Archetypy marki. Błazen, Dziewica, Buntownik i dziewięć pozostałych archetypów – od koncepcji psychologicznej Junga do biznesu w XXI wieku.
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa CS/6624/3

10.10.2022 - 12.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 10.10.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
2 17.10.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
3 24.10.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
4 07.11.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
5 14.11.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
6 21.11.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
7 28.11.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
8 05.12.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
9 12.12.2022 , poniedziałek 17:00 19:30 00 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h