A2 perfectionnement, czyli szybki rajd językowy (poziom A2) – kurs online

JS/7082 Języki Świata

 

Kurs prowadzony w formie zdalnej na platformie ZOOM. Włączona kamera i mikrofon są warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.

Kurs prowadzony w języku francuskim (z nielicznymi wtrąceniami w języku polskim). Zakładany poziom po ukończeniu kursu to A2.

Treść kursu oparta jest o materiały autorskie: artykuły z prasy francuskiej, fragmenty filmów i audycji, ćwiczenia leksykalne. Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich kompetencji: mówienie oraz czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem. Słuchacze będą proszeni o przygotowywanie własnych wypowiedzi oraz o dyskusję na forum grupy lub w podgrupach na omawiany temat, jak i o pracę nad strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Wybrane zagadnienia gramatyczne poruszane na zajęciach:

  1. Rodzajniki i rodzaje. 
  2. Czas teraźniejszy.
  3. Porównanie.
  4. Czasy przyszłe.
  5. Czasy przeszłe.

Wybrane zagadnienia leksykalne poruszane podczas zajęć:

  1. Miasto i wieś.
  2. Ekologia.
  3. Podróże.
  4. Pogoda.
  5. Czas wolny i zainteresowania.

Materiały do kursu pozwolą Słuchaczom udoskonalić zagadnienia poruszone podczas zajęć na poziomie A2.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

636.00 PLN 44 godzin 14.45 PLN / h

Grupa JS/7082/2

27.09.2022 - 20.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 27.09.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
2 29.09.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
3 04.10.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
4 06.10.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
5 11.10.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
6 13.10.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
7 18.10.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
8 20.10.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
9 25.10.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
10 27.10.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
11 03.11.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
12 08.11.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
13 15.11.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
14 17.11.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
15 22.11.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
16 24.11.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
17 29.11.2022 , wtorek 16:45 18:10 00 min
18 01.12.2022 , czwartek 16:45 18:10 00 min
19 06.12.2022 , wtorek 16:45 18:15 00 min
20 08.12.2022 , czwartek 16:45 18:15 00 min
21 13.12.2022 , wtorek 16:45 18:15 00 min
22 15.12.2022 , czwartek 16:45 18:15 00 min
23 20.12.2022 , wtorek 16:45 18:15 00 min
636.00 PLN 44 godzin 14.45 PLN / h