Business & Life Coaching – trening kompetencji coachingowych – kurs stacjonarny

CS/3662 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs prowadzony w formie stacjonarnej, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Podczas kursu Słuchacze dowiedzą się, czym jest profesjonalny coaching, jakie są jego cele i zadania. Ważnym aspektem zajęć będzie pogłębianie wiedzy o samym sobie, pobudzenie do refleksji na temat budowania relacji i sposobu komunikacji. Słuchacze będą mogli doświadczyć elementów procesu coachingowego i rozwinięcia umiejętności niezbędnych w pracy metodami coachingowymi. Warsztat będzie okazją do praktycznego zastosowania wybranych modeli i narzędzi coachingowych podczas symulacji rozmów, a także do otrzymania informacji zwrotnej od Prowadzących. Cały kurs ma formę interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem pracy w parach, na forum grupy oraz pogłębionych ćwiczeń indywidualnych. 

Kurs skierowany jest w szczególności do menedżerów, pracowników działów HR, konsultantów, trenerów, psychologów, pedagogów i wszystkich Słuchaczy zainteresowanych tematyką coachingu i rozwoju osobistego.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

1. Merytorycznie o coachingu:

 • definicja coachingu,
 • coaching a inne dyscypliny,
 • proces zmiany i osobista transformacja w coachingu,
 • efektywność coachingu – kiedy stosować, a kiedy nie,
 • profesjonalny coaching – kodeks etyczny, proces akredytacji.

2. Postawa i rola coacha:

 • świadomość siebie i świadomość roli coacha,
 • autentyczna postawa i obecność,
 • menedżer jako coach – jak i czy pogodzić odmienność zadań,
 • wizja, misja i wartości,
 • ABC relacji coachingowej.

3. Komunikacja w coachingu:

 • trzy poziomy aktywnego słuchania,
 • pytania sięgające sedna,
 • dzielenie się obserwacją/informacją zwrotną,
 • empatia, dystans i poczucie humoru,
 • indywidualny styl komunikacji.

4. Narzędzia coachingowe wykorzystywane w…:

 • pracy z celem i efektem,
 • planowaniu działań,
 • uwalnianiu i przekraczaniu potencjału,
 • pracy z relacjami.

5. Business i life coaching:

 • fakty i mity,
 • coaching w świecie VUCA,
 • jak wybrać profesjonalnego coacha
 • rozumienie potrzeb klientów, 
 • najnowsze trendy w coachingu.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

473.00 PLN 30 godzin 15.77 PLN / h

Grupa CS/3662/8

26.09.2022 - 05.10.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 26.09.2022 , poniedziałek 09:30 16:15 65 min
2 28.09.2022 , środa 09:30 16:15 65 min
3 04.10.2022 , wtorek 09:30 16:15 65 min
4 05.10.2022 , środa 09:30 16:05 65 min

Grupa CS/3662/9

26.10.2022 - 10.11.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 26.10.2022 , środa 09:30 16:15 65 min
2 27.10.2022 , czwartek 09:30 16:15 65 min
3 09.11.2022 , środa 09:30 16:15 65 min
4 10.11.2022 , czwartek 09:30 16:05 65 min
473.00 PLN 30 godzin 15.77 PLN / h