Efektywne zarządzanie własną drogą życiową – kurs online

C/3019 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs prowadzony w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Wiedza i umiejętności, zdobyte w czasie kursu, będą przydatne dla każdego, kto pragnie działać świadomie i skuteczniej kierować własnym życiem. Podczas kursu teoretyczna wiedza z zakresu psychologii i socjologii zostanie przepleciona doświadczeniem życiowym Słuchaczy. Kurs ten skierowany jest do Słuchaczy, którzy w aktywny sposób chcą pracować nad swoimi zasobami, ale też zwiększać (na ile to możliwe) swój dobrostan.

Główne tematy omawiane podczas kursu:

  1. Psychologia rozwoju człowieka dorosłego, czyli o czym czasem nie wiemy, a może to wpływać na nasze życie.
  2. Rozwój osobisty (luki kompetencyjne/talenty), diagnoza oraz praca z silnymi i słabymi stronami.
  3. Kompetencja biograficzna – jak refleksja rzeczywiście może wzbogacić nasze życie (narzędzia wspomagające myślenie biograficzne).
  4. Zarządzanie sobą w czasie – priorytety, wartości, wyznaczanie celów (m.in. model GROW) i „warsztat w warsztacie”, czyli tworzenie własnej Mapy Celów.
  5. Orientacje temporalne – diagnoza i analiza wad i zalet poszczególnych orientacji.
  6. Podstawowe zagadnienia związane z komunikacją, czyli jak VUP-y potrafią zmniejszać naszą skuteczność życiową.

Z uwagi na szczególną tematykę kursu, warsztat podzielony jest na minimum dwa spotkania, między którymi będzie przynajmniej kilka dni „wolnego”. Ta zaplanowana przerwa jest wpisana w proces uczenia się. W tym czasie Słuchacze zyskają przestrzeń na namysł i refleksje, z których będziemy korzystać w dalszej części kursu.

Kurs prowadzony będzie metodami aktywnymi: „burze mózgów", ćwiczenia w grupach i dyskusje moderowane. W planie jest też pokaz krótkiego filmu, prezentacje, miniwykłady i testy diagnostyczne.

433.00 PLN 40 godzin 10.83 PLN / h

Grupa C/3019/18

01.10.2022 - 06.11.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 01.10.2022 , sobota 10:00 15:30 30 min
2 02.10.2022 , niedziela 10:00 15:30 30 min
3 15.10.2022 , sobota 10:00 15:30 30 min
4 16.10.2022 , niedziela 10:00 15:30 30 min
5 05.11.2022 , sobota 10:00 15:30 30 min
6 06.11.2022 , niedziela 10:00 15:30 30 min

Grupa C/3019/19

19.11.2022 - 11.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.11.2022 , sobota 10:00 15:30 30 min
2 20.11.2022 , niedziela 10:00 15:30 30 min
3 03.12.2022 , sobota 10:00 15:30 30 min
4 04.12.2022 , niedziela 10:00 15:30 30 min
5 10.12.2022 , sobota 10:00 15:30 30 min
6 11.12.2022 , niedziela 10:00 15:30 30 min
433.00 PLN 40 godzin 10.83 PLN / h