Kino jako zwierciadło rzeczywistości – krytyczna analiza filmu – kurs stacjonarny

KU/8127 Kultury i Idee

Kurs zaplanowany w formie stacjonarnej, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Kinematografia jest wytworem społecznym, posługuje się konkretnym językiem i symboliką, które ukazują pewną prawdę o świecie, niedostrzegalną z innych perspektyw. Filmy są niezwykle bogatą płaszczyzną do interpretacji, odsyłającej do znacznie szerszego kontekstu, wykraczającego daleko poza sam obraz. Jest to szczególnie widoczne, gdy w ich analizie stosuje się narzędzia wywodzące się z nauk społecznych i humanistycznych, które nie tylko pozwalają zrozumieć sam film, lecz także ukazują prawdę o nas samych. Zajęcia wprowadzą Słuchaczy w różne koncepcje wywodzące się głównie z teorii krytycznej, dostarczającej wielu kluczy interpretacyjnych stosowanych w odniesieniu do tekstów kultury. Kurs ma na celu uwolnić teorie z ich akademickiego kontekstu i przedstawić jako narzędzia przydatne każdemu człowiekowi. Pozwalają one „zmapować" nieprzeniknione realia współczesnego świata i uporządkować pozorny chaos społeczeństwa.

Filmy nie będą zapowiadane. Przed każdym spotkaniem zostanie przesłany krótki tekst, którego problematyka będzie odnosić się do oglądanego filmu i proponować określone podejście badawcze.

Zajęcia będą rozpoczynać się od projekcji filmu, po których przejdziemy do analizy prowadzonej w formie warsztatu.

325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa KU/8127/1

24.10.2022 - 19.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 24.10.2022 , poniedziałek 18:00 21:00 10 min
2 07.11.2022 , poniedziałek 18:00 21:00 10 min
3 14.11.2022 , poniedziałek 18:00 21:00 10 min
4 21.11.2022 , poniedziałek 18:00 21:00 10 min
5 28.11.2022 , poniedziałek 18:00 21:00 10 min
6 05.12.2022 , poniedziałek 18:00 21:00 10 min
7 12.12.2022 , poniedziałek 18:00 21:00 10 min
8 19.12.2022 , poniedziałek 18:00 20:50 10 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h