Jak Cię widzą…, czyli autoprezentacja na scenie i przed kamerą – kurs online

K/0787 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs prowadzony w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia, prowadzące do świadomego kształtowania własnego wizerunku przed kamerami i na scenie.

Poprzez warsztatową formę kursu Słuchacze poznają siebie i będą mieli okazję skonfrontować własne wyobrażenia o mowie ciała z tym, jak odbierają ich inni. Program kursu jest podzielony na pięć części, które prowadzą do zmiany postrzegania siebie i poruszania się w społeczeństwie. Dzielą się one następująco:

  1. Autoprezentacja – jak inni nas postrzegają.
  2. „Myśli innych łatwiej poznać po ich zachowaniu niż po poglądach”. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  3. Pokonywanie stresu.
  4. Zasady wystąpień przed kamerami i na scenie.
  5. Budowanie autorytetu – „JA” w przestrzeni publicznej.

Słuchacze poznają techniki prezentacji. Pracować będą nad warsztatem mowy i ciała, poznają zasady autoprezentacji na scenie i przed kamerami. Świadomość, jakiej nabiorą, doprowadzi do wzmocnienia własnej samooceny i nabrania pewności siebie, co w efekcie prowadzić będzie do poprawy pozycji zawodowej i społecznej.

Na drugie spotkanie Słuchacze proszeni są o przyniesienie mat. Wykonywane będą ćwiczenia relaksacyjne i emisyjne.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

473.00 PLN 30 godzin 15.77 PLN / h

Grupa K/0787/37

22.10.2022 - 20.11.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 22.10.2022 , sobota 10:00 16:10 30 min
2 23.10.2022 , niedziela 10:00 16:10 30 min
3 19.11.2022 , sobota 10:00 16:10 30 min
4 20.11.2022 , niedziela 10:00 16:00 30 min
473.00 PLN 30 godzin 15.77 PLN / h