Venti ragioni per andare in Italia: odkrywanie skarbów Włoch – część I (poziom B2/C1) – kurs online

JS/6968 Języki Świata

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Kurs prowadzony w języku włoskim na poziomie B2/C1.

Kurs adresowany jest do Słuchaczy, którzy znają język włoski na poziomie B2/C1. Prowadzony jest całkowicie w języku włoskim i jest przygotowany w oparciu o autorskie materiały: przede wszystkim reportaże dotyczące życia we Włoszech, dotykające kwestii społecznych i kulturowych, ale również w oparciu o teksty ze współczesnej prasy włoskiej, teksty literackie, fragmenty filmów, piosenki i obrazy. Każde spotkanie będzie poświęcone jednemu regionowi Włoch i cechom charakterystycznym jego kultury, co pozwoli odkryć nawet najmniej znane skarby Włoch.

Każdy temat poruszony w ramach kursu zostanie poprzedzony wykładem, a potem rozwinięty i pogłębiony w części konwersatoryjnej. Kurs ma na celu głównie rozwinięcie kompetencji mówienia, ale rozwija przy tym inne sprawności, takie jak słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. W trakcie zajęć Słuchacze będą przedstawiać własne prezentacje, przygotowywać wypowiedzi i wyrażać spontanicznie opinie na dany temat. Słuchacze będą także analizować/komentować proponowane teksty kultury (fragmenty filmów, obrazy) i wyrażać opinie na ich temat.

Dobór materiałów pozwoli Słuchaczom zapoznać się z charakterystyką współczesnych Włoch i poznać włoskie teksty kultury. Interesującą częścią będą porównania twórczości kulturowej włoskiej i polskiej, co pozwoli Słuchaczom rozwinąć kompetencje międzykulturowe.

Każdy region Włoch zostanie omówiony pod kątem następujących tematów:

  1. Miasta i główne zabytki architektury.
  2. Produkty regionalne (rzemiosło, gastronomia).
  3. Sławni twórcy, artyści, osobowości (dawniej i dziś).
  4. Twórczość kulturowa (literatura, muzyka, kino, sztuki plastyczne).

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

520.00 PLN 30 godzin 17.33 PLN / h

Grupa JS/6968/2

21.01.2023 - 01.04.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 21.01.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
2 28.01.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
3 04.02.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
4 11.02.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
5 25.02.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
6 04.03.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
7 11.03.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
8 18.03.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
9 25.03.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
10 01.04.2023 , sobota 14:00 16:20 05 min
520.00 PLN 30 godzin 17.33 PLN / h