Comprendre les Français – zrozumieć Francuzów – część I (poziom B1) – kurs online

JS/7387 Języki Świata

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM. Używanie kamery i mikrofonu są warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.

Kurs prowadzony w języku francuskim. Zakładany poziom po ukończeniu kursu to B1.

Treść kursu oparta jest o materiały autorskie: artykuły z prasy francuskiej, fragmenty filmów i audycji, ćwiczenia leksykalne, wzbogacone elementami zaczerpniętymi z różnych podręczników z poziomu B1. Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich kompetencji: mówienie oraz czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem. Słuchacze będą proszeni o przygotowywanie własnych wypowiedzi oraz o dyskusję na forum grupy lub w podgrupach na omawiany temat, jak i o pracę nad strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Materiały do kursu pozwolą Słuchaczowi rozwinąć zagadnienia wszystkie kompetencje językowe na poziome B1.

Podczas kursu Słuchacze poznają wiedzę na temat użycia:

 • czasów przeszłych (le passé composé, l’imparfait oraz le plus-que-parfait),
 • trybu subjonctif,
 • wybranych zaimków,
 • wyrażeń celu,
 • stopnia wyższego i najwyższego,
 • tworzenia i użycia przymiotników.

Oraz rozwiną słownictwo dotyczące:

 • jedzenia/zakupów,
 • mieszkania,
 • rodziny/ przyjaciół,
 • pracy,
 • społeczeństwa,
 • konsumpcji.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

GRUPA DEDYKOWANA

650.00 PLN 45 godzin 14.44 PLN / h

Grupa JS/7387/2

17.01.2023 - 18.04.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 17.01.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
2 19.01.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
3 24.01.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
4 26.01.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
5 31.01.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
6 02.02.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
7 07.02.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
8 09.02.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
9 21.02.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
10 23.02.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
11 28.02.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
12 02.03.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
13 07.03.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
14 09.03.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
15 14.03.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
16 16.03.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
17 21.03.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
18 23.03.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
19 28.03.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
20 30.03.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
21 04.04.2023 , wtorek 16:45 18:10 00 min
22 06.04.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
23 13.04.2023 , czwartek 16:45 18:10 00 min
24 18.04.2023 , wtorek 16:45 17:55 00 min
650.00 PLN 45 godzin 14.44 PLN / h